Familieopstellingen2018-11-12T21:04:47+00:00

Familieopstellingen

Grondlegger:

Bert Hellinger is de grondlegger van familieopstellingen. Hij werkte jarenlang in Afrika, waar hij onder andere gefasineerd raakte door de belangrijke functie die familieverhoudingen spelen in het dagelijkse leven. Na jarenlange observaties kwam hij tot een paar wezenlijke basisprincipes:

  • Ieder lid van de familie hoort erbij en heeft recht op zijn/haar plek.
  • Er is een rangorde: ouderen voor jongeren
  • Er is balans nodig in geven en nemen, waarbij ouders geven en kinderen nemen.

Deze principes gebruikte hij als basis voor zijn werk.

Werkwijze :

De opstelling begint met een vraagstelling die ingebracht wordt door de klant. Ik vraag je vooraf belangrijke feitelijke gebeurtenissen voor jezelf op te schrijven uit je familiegeschiedenis, zodat ze beschikbaar zijn als het nodig blijkt. Daarna volgt een opstelling met behulp van voorwerpen. Deze voorwerpen laten al veel zien hoe de relatie is naar andere toe.

Ik ga zelf in de energie van die personen of belemmeringen staan en kan ook zo dingen aanvoelen en uitspreken. Door zaken te herstellen in rangorde en herkenning kan zo een heling van het systeem plaatsvinden.

Je kan ook zelf even in jou energie/plaats gaan staan en zo ervaren wat deze opstelling je heeft gebracht. De meesten ervaren die als een liefdevol herstel van een situatie/probleem.

Voor wie/wanneer

Voor ieder die in zijn/haar leven terugkerende thema’s, problemen, vragen heeft over familie, relaties, opvoeding, ziekte, werk, zelfvertrouwen, depressie,….

Duur sessie: 1,5 uur

Prijs: 100 euro

Per half uur langer:  40 euro extra

Nog vragen of een afspraak maken?
0497/407 413


Individuele sessies:

Na het intakegesprek wordt bepaald met welke therapie of combinatie er het beste resultaat kan bereikt worden. Hieronder alle mogelijke therapieën die jou kunnen helpen!

 

BSR=Body Stress Release

BSR hoort gezien te worden in het vakje van de complementaire geneeskunde. Deze techniek komt uit Zuid Afrika en bestaat uit zachte impulsen die vastgezette stress uit het lichaam verwijdert.
Meer informatie

REIKI

Is een Japans woord dat “Universele levensenergie” betekent. Via het leggen van mijn handen in bepaalde posities wordt deze stroom van levensenergie doorgegeven en zo wordt de heling gecreëerd. De meesten ervaren een diepe rust en innerlijke vrede.
Meer informatie

FAMILIEOPSTELLINGEN

Deel uitmaken van ons gezin van herkomst en grotere familiesysteem heeft vaak veel meer impact op ons huidige leven dan wij beseffen. Door deze techniek die ik in een privésessie doe met voorwerpen krijgt men dikwijls ongeziene antwoorden, inzichten en heling.
Meer informatie

HELING VAN OUDE PATRONEN/BLOKKADES

Door deze techniek gaan we vanuit een blokkade graven in je verleden en kijken we waar de oorsprong is. Dit kan van dit leven zijn maar kan ook zijn oorsprong vinden in een vorig leven. Na deze privésessie voelt men zich bevrijd en bekrachtigd.
Meer informatie

CHANNELING

Door in verbinding te gaan met het Hogere Zelf krijg ik antwoorden of inzichten die mee kunnen bijdragen aan het helen van de klant. Deze sessie kan ook dienen om boodschappen te krijgen die een bepaalde gemoedsrust brengen bv: van een overledene of gids of engel.
Meer informatie

DIERENCOMMUNICATIE / HEALING

Als dierentolk leg ik telepatisch contact met dieren, hiermee vertaal ik dierentaal naar mensentaal. Door in meditatie te gaan en af te stemmen op de energie van een dier kan beeld, geluid en emotie uitgewisseld worden.
Meer informatie

VERJONGING MET BEHULP VAN KRISTALLEN

Dit vind plaats op alle vlakken :fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. We laten eerst al het oude los om dan opnieuw te beginnen met een nieuwe jonge, originele print van onszelf door behulp van de kristallen .
Meer informatie